สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิมานในเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
หมายความว่า  เมืองไตรตรึงษ์มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย