ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ในงานพิธีเปิดงานได้รับกียรติจาก นายเทวัณ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายสุนทร รัตนากร นายกอบจ.กำแพงเพชร  นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ชากังราว นครแห่งศิลป์" และมีการแสดงแสงสีเสียงในเรื่อง ตามรอยเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง ณ เมืองไตรตรึงษ์ นักแสดงโดย ดร.ภิญโญ แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงเป็นพระพุทธเจ้าหลวง และนักเรียนได้ร่วมการแสดงแสงสีเสียง เรื่องตามรอยเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง ณ เมืองไตรตรึงษ์ การแสดงในครั้งนี้จัดฝึกซ้อมโดยคณะครูโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และขอขอบคุณ งบประมาณจาก อบจ.กำแพงเพชร ทีมงานอบต.ไตรตรึงษ์  ที่ให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ภาพ/ข่าว : อ.ชัชวาลย์  พระสิริไพบูลย์  
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2563,11:09   อ่าน 3588 ครั้ง