ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องเรียนปลอดศูนย์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 64
รางวัลอันดับที่ 3 จากการประกวดเรียงความ เรื่อง "การนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษานำไปใช้ใน
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 64
รางวัลการแข่งขันชักกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 63 รองชนะเลิศอันดับ 3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 64
พิธีเปิดป้ายห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำการศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63
ครูสุเนตร บุตรชานนท์ ได้รับเข็มครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 62
ประผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 62
ประผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 62
น้ำดื่มสิงหรา มอบน้ำดื่ม ขนาด 350 มล จำนวน 408 ขวด
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 62
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึก
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 62
ใบรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อการกุศล NT Mini Marathon 1st, 2019
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 62
Run for School: NT Mini Marathon 1st, 2019
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 62
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 61